درباره ما

درباره ما

گروه آموزشی مجیک سورس بستر مناسبی برای آموزش و یادگیری مطالب تخصصی و مرتبط با موضوعات بازار کار و زندگی شخصی می باشد. این واحد که توسط آقای مجتبی کمانکش تاسیس و راه اندازی شده است مطالب آموزشی را در زمینه های مختلف کسب و کار در اختیار هنرجویان عزیز قرار می دهد. امید است که رضایت شما هنرجویان عزیز فراهم گردد.