آموزش حسابداری با نرم افزار حسابداری باتیز جلسه شانزدهم

آموزش حسابداری با نرم افزار حسابداری باتیز جلسه شانزدهم

ارائه کننده :

آموزش حسابداری با نرم افزار حسابداری باتیز جلسه شانزدهم

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

2

جلسه سوم - دید جهانی و Global در حسابداری مدیریت

جلسه سوم - دید جهانی و Global در حسابداری مدیریت

معرفی ارائه کننده

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...